Uw eerste afspraak

Uw eerste afspraak? Lees dit dan zorgvuldig.

Openingstijden:
De praktijk is maandag t/m donderdag geopend van 08.00 – 21.00 uur, vrijdag van 8.00-17.00 en op zaterdag van 8.30-12.30
Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar (030) 69 21 225 Wilt u de praktijkassistente spreken, bel dan tussen 08.00 - 12.30 uur.
Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer doorgeven aan de
praktijkassistente, waarna u zo snel mogelijk wordt teruggebeld. Ook kunt u een boodschap doorgeven.
Dit laatste kan ook per mail: info@corpusliberum.nl

Uw eerste bezoek aan de praktijk
Wij zijn wettelijk verplicht uw Burger Service Nummer te noteren en uw identiteit te controleren. Neem daarom uw identiteitbewijs
(paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee bij uw eerste bezoek.
Komt u zonder een verwijzing dan bestaat het eerste consult uit een screening (gesprek over uw klacht en algehele
gezondheidstoestand), meestal gevolgd door een lichamelijk fysiotherapeutisch onderzoek, de intake na screening.
Komt u met een verwijzing van de huisarts of specialist dan bestaat het eerste consult uit een gesprek over uw klacht gevolgd
door een lichamelijk fysiotherapeutisch onderzoek, de intake na verwijzing.
Na het eerste consult wordt meestal een afspraak gemaakt voor behandeling nadat samen met u een behandelplan is opgesteld.
Voor chronische aandoeningen volgens de lijst “Borst”, aan huis behandelingen en voor kinderen tot 18 jaar geldt dat er
een verwijzing nodig is van uw huisarts of specialist. Uw fysiotherapeut kan u hierover inlichten.

Bent u verzekerd voor fysiotherapie?
Behandeling van chronische aandoeningen zoals vermeld in de lijst “Borst”, behandeling van kinderen tot hun 18e wordt vergoed
vanuit de basisverzekering. Vanaf 18 jaar betaald u de eerste 20 behandelingen zelf (2014/2015) tenzij u voldoende
aanvullend bent verzekerd.
Alle overige behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van het soort aanvullende
verzekering worden alle medisch noodzakelijke behandelingen, maar soms maar een beperkt aantal behandelingen vergoed.
De behandelingen die niet door uw verzekering worden vergoed moet u zelf betalen. Na iedere behandeling kunt u aan de balie betalen (pinnen) U krijgt dan de factuur en de pinbon mee voor uw administratie. Informeer bij uw zorgverzekeraar of
kijk in uw polisvoorwaarden of u voldoende verzekerd bent.

Afspraken:
Neem bij iedere afspraak/behandeling een handdoek mee. Bij het oefenen in de trainingszaal (sport) schoenen gebruiken, die u
niet buiten gebruikt. U kunt zich omkleden in de kleedruimte op de begane grond, te bereiken via de garderobe.
Indien u verhinderd bent, dient u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. De behandeling zal dan niet in rekening
worden gebracht.
Als u afbelt op de dag van de afspraak, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. U
krijgt dan een rekening ter hoogte van 75% van het geldende behandeltarief.
Het veranderen van afspraken kunt u regelen via onze praktijkassistente.

Samenwerking:
Wij zetten ons maximaal in voor uw herstel. Maar herstellen hangt voor een groot deel af van uw eigen inzet. Wij verwachten van
u dan ook een actieve houding. Houdt u aan gemaakte afspraken over huiswerkoefeningen en/of leefregels.
Wij doen ons best om te komen tot een goede samenwerking. Daarbij hoort een goede communicatie. Heeft u vragen of
opmerkingen over de behandeling dan horen wij dat graag.

Privacy:
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en
administratieve gegevens . Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw
fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om.
U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd,
kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Uw rechten en plichten:
Op de behandelrelatie tussen u en de fysiotherapeut is de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Dat betekent dat u rechten heeft, zoals inzage in uw dossier, maar ook plichten zoals het geven van de juiste informatie. lees meer...

WKKGZ
Sinds 1 januari 2016 moeten wij ons houden aan de Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Wat dat inhoudt leest u hier...

Klachten:
Corpus Liberum neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF. Een folder vindt u in het folderrek in de garderobe.
Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat
kenbaar te maken aan uw behandelaar of aan de praktijkassistente. Zij kan u informeren over de klachtenprocedure. lees meer... 

Corpus LiberumBergweg 4

3701 JK  ZEIST


030 69 21 225


KvK: 55915035

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 21.00 
vrijdag van      8.00 tot 17.00 uur
zaterdag van  8.30 tot 12.30 uur
Wilt u informatie of teruggebeld worden voor een afspraak vul dan onderstaand formulier in.
Naam: *
E-mail: *
Uw vraag of opmerking: *
Telefoonnummer: *
Captcha: *
Door op VERSTUUR te klikken gaat u akkoord met onze Privacy-Policy
© Copyright 2021 - https://corpusliberum.nl