Zorgverzekeringen en fysiotherapie in 2020

In 2020 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars.

Wat wordt er al vergoed vanuit de basisverzekering ?

Voor chronische aandoeningen ( bv: na plaatsing van heup- of knieprothese, operatie ivm een botbreuk, MS of na een hersenbloeding) worden vanaf de 21e behandeling alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf of worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering.
Heeft u de eerste 20 behandelingen zelf betaald bij een chronische aandoening waarvoor u recht heeft op onbeperkt fysiotherapie zoals bv MS (of zijn ze vergoed vanuit de basisverzekering) dan hoeft u de jaren daarna niet steeds de eerste 20 weer zelf te betalen. Het eigen risico voor de basisverzekering betaalt u wel ieder jaar.
Uitzonderingen

Er gelden een paar uitzonderingen op bovenstaande regel. Zo worden sinds 1 januari 2017  de eerste 37 behandelingen voor gesuperviseerde loopraining bij Claudicatio Intermittens (etalagebenen) volledig vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt dan wel het eigen risico dat geldt voor de basisverzekering. Het traject voor gesuperviseerde looptraining duurt maximaal 1 jaar.
Bij artrose van heup of knie worden sinds 1 januari 2018 ook 12 behandelingen per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Ook hier geldt het eigen risico.
Vanaf 1 januari 2019 worden voor COPD patiënten met Gold II of hoger in het eerste jaar 70 (afhankelijk van de ernst), in de jaren daarna nog maar 52 behandelingen vergoed. Toelichting

Fysiotherapie tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar gelden andere regels. De eerste 9 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Is de klacht nog niet verholpen dan worden de volgende 9 behandelingen ook nog vergoed. Vanaf de 19e behandeling vergoedt de basisverzekering geen fysiotherapie meer en heb je een aanvullende verzekering nodig. Een uitzondering zijn kinderen met een chronische aandoening; dan worden alle behandelingen vergoed. Wel moet de chronisch aandoening staan op de lijst met chronische aandoeningen.

Fysiotherapie vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar wordt fysiotherapie voor aandoeningen, die niet op de lijst staan met chronische aandoeningen, uitsluitend vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Bent u niet aanvullende verzekerd dan moet u zelf betalen. Denk dus goed na over een aanvullende verzekering.

Hiervoor kunt u kijken op de pagina van Independer, een onafhankelijke zorgvergelijker. Hierop vindt u een overzicht van alle aanvullende verzekeringen per zorgverzekeraar, die fysiotherapie geheel of gedeeltelijk vergoeden.  Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Artrose van heup of knie

Bij artrose van heup of knie worden sinds l januari 2018 op verwijzing van huisarts of  specialist maximaal de eerste 12 behandelingen per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering. Verlenging voor meer  behandelingen via een aanvullende verzekering kan. 
Uiteraard valt deze behandeling onder het verplicht eigen risico. 
ls er na de periode van 12 maanden opnieuw een artroseklacht in heup of knie aanwezig  dan kan bovenstaande werkwijze herhaald worden.
© Copyright 2020 - https://corpusliberum.nl